HUE-FINAL COLOR OK.png

​Menu

Liên hệ

Huế restaurant | HUE - Huế Contemporary Cuisine | Hồ Chí Minh

74/7 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1

info@huecuisine.com

+842838248338

​Opening hours: 11am - 2pm and 5pm-10pm